fbpx
Subsidie zonnepanelen kleinzakelijk

Subsidie zonnepanelen kleinzakelijk

Alleen voor zakelijke gebruikers

Alleen voor zakelijke gebruikers

Heeft u een kleinverbruik elektra aansluiting  en bent u ondernemer dan komt u in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)  Doordat u een kleinverbruik aansluiting heeft komt u namelijk niet in aanmerking voor SDE++  echter met de ISDE kunt u uw gebouw alsnog met subsidie verduurzamen met bijvoorbeeld een kleinschalig zonnepanelen project.

De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125,- per kW gezamenlijk piekvermogen.

Criteria voor subsidie zonnepanelen kleinzakelijk

Om in aanmerking te komen voor de ISDE bijdrage voor investeringen in zonnepaneleninstallaties geldt dat u aan de volgende vooraarden moeten voldoen:

  • Alleen zakelijke partijen komen in aanmerking voor de subsidie voor zonnepanelen. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook een maatschap, stichting, vof en cv.
  • De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
  • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
  • U kunt subsidie aanvragen voor een vermogen tussen de 15 – 100 kWp.
  • De installatie laat u uitvoeren door een installatiebedrijf zoals SinneTechniek. De installatie mag u niet zelf uitvoeren.
  • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen.
  • U moet de zonnepanelen in gebruik nemen binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
  • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor de specifieke installatie is verstrekt. Onder ‘verstrekt’ wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Voorwaarden aanvragen SDE++

Er bestaat geen apparatenlijst van de zonnepanelen ofwel u mag zelf beslissen welke zonnepanelen u laat installeren zolang het maar gaat om fotovoltaïsche zonnepanelen die hernieuwbare elektriciteit produceren uit zonlicht. U moet het gezamenlijk piekvermogen van de zonnepanelen aantonen bij de subsidieaanvraag. Het gezamenlijk piekvermogen bestaat uit het vermogen dat geleverd wordt door alle zonnepanelen die onderling met elkaar verbonden zijn.

Uiteraard ondersteund Sinnetechniek bij het opstellen van de aanvraag door middel van het beschikbaar stellen van technische documentatie en een offerte die voldoet aan de criteria om subsidie aan te vragen

Wij helpen u graag met uw aanvraag!

Sinne Techniek, dé zonnepanelen specialist