fbpx
Subsidie groot zakelijk

Subsidie groot zakelijk

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). De SDE++ 2021 is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar..

Energie-investeringsaftrek (EIA) & Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. 

Het is een exploitatiesubsidie, dus het subsidiebedrag hangt af van de hoeveelheid energie die er is opgewekt.

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Bekijk hier de uitleg in een video

Voorwaarden aanvragen SDE++

– Zakelijke aansluiting groter dan 3×80 ampère.
– De installatie die u wilt bouwen is groter dan 15 kWp (15.000 Wattpiek)
– U bent eigenaar van het dak of hebt op het moment van de aanvraag toestemming van de eigenaar.
– Staan de zonnepanelen niet op een dak? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig
– Bij meer dan 0,5 MWp of 500 kWp moet u een haalbaarheidsstudie meesturen
– Als u SDE++ krijgt, heeft u geen recht meer op de EIA-subsidie
– De aanvrager heeft een transportindicatie van de netbeheerder nodig. Zonder deze transportindicatie neemt de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) de subsidie-aanvraag niet in behandeling.

Wij helpen u graag met uw aanvraag!

Sinne Techniek, dé zonnepanelen specialist