Sinne Techniek aangesloten bij InstallQ voor zonnestroomsystemen

Al meer dan 10 jaar levert, monteert en installeert Sinne Techniek professionele kwaliteit zonnepanelen op een verantwoorde manier. Onze jarenlange ervaring vanaf 2012 helpt ons om de beste installatie op jouw dak te installeren. Met onze InstallQ erkenning voor zonnestroomsystemen kunnen wij ook aantonen dat wij de kennis in huis hebben om dit te doen.

De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. InstallQ-erkende installatiebedrijven zijn aantoonbaar vakbekwaam op een bepaald vakgebied en werken volgens de wettelijke eisen van het Bouwbesluit.

Het belang van een erkend installatiebedrijf

Installaties zorgen voor warmte, licht, sanitair of ventilatie. Dankzij installaties kunt u douchen, koken en gebruikmaken van wasmachine of vaatwasser. En wat te denken van pv-installaties voor zonnestroom, werkzaamheden aan daken en riool en maatregelen om langer zelfstandig thuis te wonen? De installaties in en rondom je huis bepalen voor een belangrijk deel jouw comfort en veiligheid. Een InstallQ-erkend installatiebedrijf draagt daaraan bij met deskundig installatiewerk.

Een InstallQ-erkend installatiebedrijf:

  • heeft een landelijk erkend vakdiploma of beschikt aantoonbaar over de benodigde kennis en kunde;
  • werkt volgens bepaalde normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en NEN;
  • gebruikt de juiste gereedschappen en materialen;
  • krijgt periodiek controle;
  • is te vinden in het kwaliteitsregister www.echteinstallateur.nl.

Conformiteitsverklaring

Volgens de wet ben jij als huiseigenaar of gebouweigenaar zelf verantwoordelijk voor de staat van de installatie in jouw woning. Aan deze wet kom je tegemoet met een conformiteitsverklaring. Deze schriftelijke verklaring kun je na het installatiewerk opvragen via jouw installQ-erkend installatiebedrijf of via www.echteinstallateur.nl.

  • Met een conformiteitsverklaring toont het installatiebedrijf aan te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.
  • Een conformiteitsverklaring kan van belang zijn bij problemen met de installatie. Bijvoorbeeld als de installatie jou of andere huisbewoners in een onveilige situatie brengt of schade veroorzaakt. De conformiteitsverklaring is dan een belangrijk document voor de verzekeraar of bij juridische kwesties.
  • De conformiteitsverklaring is een belangrijk document bij de verkoop van je huis. Zo maakt het document de conditie en waarde van jouw installatie aantoonbaar.
  • Op de verklaring staat door welk installatiebedrijf de installatie is aangelegd. Jij en/of de nieuwe wooneigenaar is vaak geholpen met informatie over de installatie en het installatiebedrijf.