Record zonnepanelen in Nederland

De groei van het aantal huishoudens met zonnepanelen op het dak zet onverminderd door. Vandaag werd het 1,5 miljoenste huis in Nederland van panelen voorzien. Een jaar geleden stond de teller op 1 miljoen, zo blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy Research. Tegelijk ziet Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, nog grote mogelijkheden op utiliteitsgebouwen.

2021 is een jaar van records voor de zonne-energiesector. In januari dit jaar ging Nederland nog door de symbolische grens heen van 10 Gigawatt aan geïnstalleerd vermogen. “Nederland staat in de Europese top vijf van landen met de meeste zonnepanelen,” zegt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research.

“Op Duitsland na is er zelfs geen enkel ander land met zoveel panelen per inwoner. Vorig jaar hebben we dan ook de mijlpaal bereikt van 1 miljoen woningen met panelen op het dak, wat laat zien dat de zonnerevolutie breed gedragen wordt.”

Familie Hammoutti

Het 1,5 miljoenste huis staat in Aalsmeer en is van de Woningstichting Eigen Haard. Tegen een vergoeding in de servicekosten kunnen bewoners zonnepanelen op hun dak krijgen. De familie Hammoutti, bewoner van de jubileumwoning, heeft zich goed georiënteerd voor ze instemden met de acht panelen. ”Het aanbod van Eigen Haard zag er goed uit. Gemiddeld besparen we flink op de stroomrekening en we dragen bij aan een beter milieu.”

Eigen Haard ziet dat het leggen van panelen op huurwoningen nu goed op gang komt. “We hebben de afgelopen twee jaar op ruim 2.000 bestaande woningen zonnepanelen gelegd”, vertelt bestuurder Vera Luijendijk.

“We willen in 2050 al onze woningen CO2-neutraal hebben. We isoleren woningen en wekken duurzame energie op met zonnepanelen. Dat moeten we in de toekomst blijven doen. Daarvoor moet wel de verhuurdersheffing, een extra belasting voor alleen sociale verhuurders, worden afgeschaft.”

Grote potentie utiliteitsgebouwen

“Het is mooi dat deze mijlpaal zo snel bereikt is”, zegt Dilan Yeşilgöz-Zegerius, staatssecretaris Klimaat en Energie, bij het 1,5 miljoenste huis. “We profiteren allemaal. Je wekt duurzame energie op, panelen op daken nemen geen schaarse ruimte in en bewoners zijn minder geld kwijt aan hun energierekening.”

Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord noemt zonne-energie een van de succesnummers uit het Klimaatakkoord. “Burgers zien steeds meer de voordelen. Met slimme samenwerkingen heeft iedereen profijt. Ik ga ervan uit dat alle betrokken partijen de huidige regels zo vormgeven dat elke vierkante meter dak gebruikt kan worden voor duurzame energie.”

De belangrijkste regelgeving moet wat hem betreft gezocht worden in de utiliteitssfeer. “Er zijn al veel berekeningen gedaan over de potentie van utiliteitsgebouwen en die is niet gering. De wetgeving moet daarin aangescherpt gaan worden. Dat is in mijn ogen echt de belangrijkste maatregel die genomen moet worden om de energietransitie niet af te remmen.”

Per 1 januari 2022 gaat de regeling in dat gemeenten bedrijven mogen verplichten om zonnepanelen op hun gebouwen te installeren. “Dit besluit was in eerste instantie gekoppeld aan de Omgevingswet, maar nu die wordt uitgesteld, ga ik er vanuit dat de regelingen nu los gekoppeld worden. Ik zou gemeenten van harte willen aanmoedigen om hier gebruik van te maken”, aldus het nadrukkelijke advies van Nijpels.

Intensief overleg

Op daken van woningen is nog heel veel mogelijk. Er kan gemiddeld per woning zo’n 50 procent meer worden opgewekt dan nu gebeurt, zegt Roland van der Klauw, directeur van Wocozon. Hij helpt woningcorporaties bij het realiseren van zonnepanelen op daken.

“Het moet wel lonend zijn om meer schone stroom te produceren dan je zelf nodig hebt. Daar is zekerheid voor nodig, zoals een goede regeling voor terug geleverde energie. Maar ook door het op buurtniveau mogelijk te maken samen stroom op te wekken, op te slaan en te gebruiken. Je hoeft dan ook veel minder geld uit te geven aan het verzwaren van het netwerk”, stelt Van der Klauw.

Momenteel wordt er tussen bedrijfsleven, corporaties en overheden intensief overlegd over de juiste mix aan regels die ervoor moet zorgen dat het voor particulieren en woningcorporaties aantrekkelijk blijft panelen op daken te leggen.