fbpx

Nieuwe manier voor aanmelden zonnepanelen

Het aanmelden van zonnepanelen

De netbeheerders hebben de website energieleveren.nl vernieuwd. Daarmee is ook de wijze waarop eigenaren hun zonnepanelen moeten laten registreren bij hun netbeheerder veranderd.

De wijzigingen gelden per direct voor iedereen die een nieuwe opwekinstallatie van het type A – met een aansluitvermogen tot 1 megawatt – wil aanmelden (red. het registreren van zonnepanelen bij de netbeheerder is in Nederland bij wet verplicht). Bij het aanmelden van de zonnepanelen moet de eigenaar – of de installateur als hij de zonnepanelen aanmeldt namens de eigenaar – meerdere gegevens achterlaten.

Omvormervermogen
Daarbij gaat Nederland voor het eerst ook het omvormervermogen, en daarmee aansluitvermogen, van een zonnepanelensysteem registreren. De in te vullen gegevens zijn:

  • het vermogen van de omvormer in kilowatt,
  • het aantal zonnepanelen,
  • het vermogen per zonnepaneel in wattpiek,
  • het totale vermogen van de zonnepanelen in wattpiek,
  • het merk omvormer,
  • het type omvormer,
  • de aanwezigheid van elektriciteitsopslag (bijvoorbeeld een thuisbatterij),
  • de datum van inbedrijfname.

Persoonlijk account nodig
Wie een installatie wil registreren, moet voortaan bovendien een persoonlijk account op de website aanmaken, in combinatie met een toets op de laatste cijfers van het meternummer. Zo is beter gewaarborgd dat een gerechtigd persoon de registratie of wijziging doorvoert. Het is in het kader van de privacywet AVG een extra privacycheck. Dit is met name voor installateurs een belangrijke wijziging. Zij verzorgen de registratie vaak als service uit naam van hun klanten.

De gegevens van bestaande installaties worden deze zomer overgezet naar het nieuwe systeem. Dit is naar verwachting op 1 augustus 2020 afgerond. Vanaf dat moment kunnen ook bestaande aangeslotenen hun registratie bekijken en zo nodig aanvullen of wijzigen.

Requirement for Generators
In april 2019 werd de Europese verordening Requirements for Generators (RfG) van toepassing. De verordening stelt onder meer strengere eisen aan installaties die energie opwekken, zoals zonnepanelen. De gegevensopslag achter de website energieleveren.nl is naar aanleiding van de verordening aangepast – het Productie Installatie Register (PIR) dat gekoppeld is aan EnergieLeveren.nl is nu daadwerkelijk vervangen door de Centrale Registratie van Systeemelementen (CERES) – zodat de vereiste technische gegevens kunnen worden vastgelegd.

De oorspronkelijke ingebruikname van CERES zou vorig jaar al plaatsvinden. Met CERES kunnen netbeheerders gegevens van elektriciteitsopwekkers per direct centraal valideren, vastleggen en uitwisselen. CERES is ontwikkeld door Energie Data Services Nederland (EDSN) in samenwerking met Netbeheer Nederland.

Juiste netberekeningen
Dat bij de registratie van zonnepanelen voortaan ook moet worden opgegeven of er sprake is van energieopslag en wat het merk, type en vermogen van de omvormer zijn, moet de netbeheerder helpen de juiste netberekeningen te maken. De netbeheerders stellen verder dat het registreren van de gegevens belangrijk is voor de veiligheid van het elektriciteitssysteem, de bevordering van de handel in elektriciteit binnen de Europese Unie, de integratie van hernieuwbare-energiebronnen en een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk.

Bron: SolarMagazine