Is mijn huis geschikt voor zonnepanelen?

Voordat je überhaupt zonnepanelen kunt gaan (laten) plaatsen, dien je wel zeker weten of je dak hier geschikt voor is. Zo heeft het dak wel een juiste hellingshoek nodig. Optimaal is dit 35°, maar het rendementsverlies bij steile of minder steile daken is zeer gering, dit is meestal minder dan 10%. Zolang een dak een hellingshoek heeft van tussen de 10° en de 60° is het meer dan geschikt voor plaatsing van panelen. Bij plaatsing op een plat dak, worden panelen in een beugel geplaatst in een hellingshoek van 15°.

Het dak van je woning dient te voldoen aan een juiste dak oriëntatie. Hiermee wordt de zonrichting van de woning bedoeld. Het zuiden is het meest geschikt voor zonnepanelen. Echter kunnen panelen ook in een oost-west combinatie worden geplaatst. Het rendementsverlies zitten dan circa tussen de 5-10%. Het plaatsen van zonnepanelen in een oost-west opstelling kan overigens in bepaalde gevallen wel gunstiger zijn. Zo heb je met een oost-west opstelling de gehele dag door zon op de panelen staan. ’S ochtends eerst op de oostzijde van de woning, en na het middaguur zal de zon op de west zijde schijnen. Hierdoor heb door de dag heen een regelmatige Watt Piek vermogen.

Een ander voordeel heeft met het dakoppervlak te maken. Door oost-west te plaatsen heb je meer dakvlakken beschikbaar en dus meer ruimte om zonnepanelen te plaatsen. Wordt er gekozen om op oost-west te plaatsen, dan dient het systeem altijd voorzien te zijn van Optimizers. Dit komt omdat bij een oost-west opstelling er altijd een dakvlak op de schaduwzijde ligt. Met een serie geschakelde omvormer, zal het systeem altijd een lage opbrengst hebben.

Salderingsregeling zonnepanelen

De oost-west ligging is gunstiger voor de salderingsregeling voor zonnepanelen. Op dit moment is dat nog niet van toepassing, maar na 2023 zal de salderingsregeling veranderen en is het financieel aantrekkelijker om oost-west te plaatsen. Verder dient er altijd gekeken te worden of het dak geen last heeft van schaduwvorming. Dit kan door allerlei verschillende oorzaken komen. Zo kan het een boom zijn, dak van de buren, pijpjes op het dak, dakkapellen en alle andere zaken die schaduwvorming kunnen veroorzaken. Houd er wel rekening mee dat we praten over ernstige schaduwvorming. Het is niet uitgesloten dat een woning ergens in de dag last heeft van schaduw. Zo is de kans op schaduwvorming in de winterperiode groter dan in de zonperiode vanwege de lagere zonnestand. Dit wordt dan ook niet gezien als ernstige schaduw en wordt meegerekend in de correctiefactor.