fbpx

Friesland verbiedt nieuwe zonneparken op landbouwgrond

Zonneparken op landbouwgrond?

Ondernemers die in Friesland een zonnepark op een landbouwperceel willen bouwen, moeten hun plannen in de ijskast zetten. De Provinciale Staten hebben besloten dat deze plannen voorlopig niet behandeld mogen worden.

De provincie wil de aanleg van zonneparken op landbouwgrond beperken om die te behouden voor de landbouw. Het verbod op nieuwe zonneparken op landbouw grond geldt daarom vanaf woensdag 3 juni.

De provincie is bezig met een wijziging op de Verordening Romte. Daarin neemt zij een Zonneladder op. De Zonneladder geeft aan in welke prioriteitsvolgorde op welke locaties zonneparken kunnen komen.

Dat is volgens het provinciebestuur nodig, omdat met de huidige Verordening Romte te weinig mogelijkheden bestaan om zonneparken op ongewenste locaties te voorkomen. Lopende initiatieven komen met het nu genomen voorbereidingsbesluit even stil te staan. Als de nieuwe Verordening Romte klaar is, zullen ze beoordeeld worden op basis van de Zonneladder. De Ontwerp Wijziging Verordening Romte komt rond de zomer ter inzage te liggen. Vanaf dat moment zullen lopende en nieuwe initiatieven worden getoetst aan dit beleid.

Bron: SolarMagazine